Skip to main content

Vic s’ha convertit en un punt de visita imprescindible per conèixer l’obra de Josep M. Sert(1874-1945).

Aquest artista va desenvolupar, durant la primera meitat del segle XX, una obra pictòrica per la qual se’l va considerar el millor pintor muralista dels anys trenta. temps aproximat: 3hores