Colònia de Borgonyà

Colònia de Borgonyà
La colònia de Borgonyà, situada en el municipi de Sant  Vicenç de Torelló, va ser aixecada per l’empresa escocesa Coats el 1895 i  es va convertir en la més majestuosa colònia de la conca del Ter.

Borgonyà era coneguda a la comarca com “els anglesos”,  donat l’origen britànic dels seus fundadors. La seva arquitectura  recorda l’urbanisme nordeuropeu.
Fabra i Coats va dotar Borgonyà d’un seguit de serveis que  la van fer modèlica entre les colònies del Ter: església, escoles pels  dos sexes, cooperativa, germandat d’assistència, casino, teatre-cinema,  camps d’esports, fonda, barberia, baixador del ferrocarril, oficina de  correus, cementiri; i des dels anys vint, una escola bressol i els  serveis permanents d’un metge i una farmàcia pròpies.

Colònia de Borgonyà

Com arribar-hi: Colònia de Borgonyà / Sant Vicenç de Torelló / Osona