Skip to main content

Colònia de Vila-seca

Colònia de Vila-seca
La colònia de Vila-seca és una de les primeres i més  importants colònies del Ter mitjà. Situada a la banda esquerra del Ter,  dins el terme de Sant Vicenç de Torelló, fou obra d’industrials  manlleuencs, els Almeda, Sindreu i Puget, els quals van adquirir el 1871  terrenys i drets d’explotació d’un salt d’aigua.  Inaugurada el 1880, la colònia de Vila-seca iniciava la  implantació de grans colònies tèxtils a la vall del Ges. L’elevat cost  de la inversió, però, va obligar als promotors a compartir l’explotació. Finalment, el 1932 la societat Almeda, Alamany i Cia, hereva de la  pionera, adquireix tot el conjunt i l’explota fins a l’actualitat.  Malgrat les fàbriques del Ter concentren bàsicament el procés de  filatura, les fàbriques de Vila-seca també van encabir una important  secció de tissatge de cotó.
Colònia de Vila-seca

Com arribar-hi: Colònia de Vila-seca / Sant Vicenç de Torelló / Osona