Skip to main content
manlleuHabitants: 20.509
Extensió: 14,172km2
Altitud: 461 m
Comarca Osona

    Manlleu situat a la part dentra de la comarca d´Osona. El riu Ter ha definit els límits del paisatge del terme, així com el seu desenvolupament urbà.

    La creació del Canal Industrial, de gairebé 2km entre els anys 1841 i 1848, va representar, d´una banda, l´assentament de les bases per a la industrialització moderna a Osona, i de l´altra, l´inici de la llarga tradició industrial de Manlleu.

    Manlleu disposa d´un patrimoni industrial d´una gran riquesa, fruit de l´esplendor de la indústria tèxtil iniciada al segle XIX.

    El llegat que ha quedat es dibuixa en una sèrie d´elements molt característics, dels quals destacarem Dalt Vila, Baix Vila, el campanar de l´església de Santa Maria, el Canal Industrial, el Museu Industrial de Ter i el Pont de Can Moles.