Skip to main content

Plaça Quintana

Plaça Quintana
Plaça Quintana : Coneguda antigament com el Mercadal o plaça del Comú on, a partir de 1308, comencà a tenir-hi lloc un mercal setmanal.

És una de les places més antigües de Manlleu, i que ja existia a les darreries del segle XIII. En ella s'hi celebraven les reunions dels caps de família de la part reial del terme i de la part que pertanyia a la jurisdicció senyorial, per discutir i prendre decisions sobre els afers que afectaven els habitants de la universitat de Manlleu, fins que la vila, l’1 de juny de l'any 1703, ve obtenir del comte de Centelles el privilegi de disposar de consell municipal, constituït per 15 membres elegits per insaculació. A partir de mitjan segle XVI era anomenada Plaça Vella, ja que l’actual plaça de Dalt Vila va esdevenir el Mercadal Nou. Des de mitjan segle XVII, es coneix com a plaça de la Quintana. En ella s'hi troba l’edifici de can Gras.

Plaça Quintana
Com arribar-hi: Plaça Quintana / Manlleu / Osona