Skip to main content

Plaça Dalt Vila

Plaça Dalt Vila
La placa de Dalt Vila, coneguda des de mitjan segle XVI com el Mercadal Nou

, és l'eixample del nucli vell de la vila dins del clos emmurallat, amb l'objectiu de disposar d'un espai ampli per celebrar-hi el mercat setmanal. Fou la plaça major de Manlleu fins la creació de la placa de Fra Bernadí a partir de 1893, fet que va significar la consolidació de l'eixample de Baix Vila. Des del segle XVI, i assenyaladament en el XVII i XVIII, el nucli urbá comencá a expandir-se fora dels límits emmurallats: el carrer Forà o de Torelló, el Call del Ter, el del Prior o del Pont, el de la Cavalleria, el de la Pedrosa o de Sant Pere, el de Sant Martí de Sescorts o de l’Esquirol (avui de Verdaguer) i el de Sant Domènec. Aquests carrers sorgiren de camins que enllaçaven la sagrera, el primitiu nucli de cases a redós de l'esglesia de Santa María, amb l'exterior, mitjançant les portes que hi donaven accés: la de Sant Higini, la de Torelló, el portal de la Plaça i el del Comte. El costat de la baixada de Can Vilaró, abans edificat, va patir els efectes de la crema de Manlleu a mans dels carlins, sota les ordres del comte d'Espanya, el 1839. A la plaça s'hi troben edificis remarcables com el casal de Can Puget i Cal Sastre.

Plaça Dalt Vila

Com arribar-hi: Plaça Dalt Vila / Manlleu / Osona