Skip to main content

Sant Jordi de Puigseslloses

Sant Jordi de Puigseslloses

Petit serradet 531 m, situat al NW de Folgueroles,prop del gran mas de Puigseslloses, coronat per un antic dolmen, que li ha donat el nom, i la capella de Sant Jordi de Puigseslloses.

En aquesta capella, erigida el 1477 i ampliada el 1883.El seu valor històric prové del fet que hi van cantar missa el beat Francesc Coll 1839 i mossèn Cinto Verdaguer 1870, i del fet que és una de les poques esglésies dedicades al Patró de Catalunya.El dolmen de Puigseslloses, és un sepulcre megalític constituït per enormes lloses sense treballar extretes dels voltants. Aquestes lloses es disposen dretes a la manera de parets, i planes al damunt a la manera de coberta, i formen una cambra quadrangular amb corredor lateral de 10 metres de llargada, una de les mostres més notables de Catalunya.
El 1922 s'hi feren unes excavacions arqueològiques en el curs de les quals es van trobar alguns vasos de ceràmica campaniforme ornada amb incisions, alguna peça d'os perforat i sílex i d'altres petits elements que permeten de situar-lo a l'Edat del Bronze, fa uns 4.000 anys i les troballes són al Museu Episcopal de Vic.

Sant Jordi de Puigseslloses

Com arribar-hi: Sant Jordi de Puigseslloses / Folgueroles / Osona