Skip to main content

riuprimerAltitud 568 m
Superfície 13,8 km ²
Població 1.004 hab. (2008)
Densitat 72,75 hab / km ²
Codi postal 08.505
Comarca Osona

    Es troba a 6 km de Vic i a una alçada de 568 m. Té una superfície de 14 km2 i una població de 1.055 habitants. S'hi arriba per la carretera BV-4316.
    El terme és essencialment muntanyós i poblat per espessos boscos i pasturatges, que ocupen bona part del territori. Hi transcorren dos cursos fluvials que formen part de la conca del riu Ter, el riu Mèder (també anomenat riera de Santa Eulàlia) i la riera de Muntanyola (també anomenada el rieral)