Skip to main content

El Mercadal / Plaça Major

El Mercadal / Plaça Major
El Mercadal ha estat des dels orígens, l'espai que ha mostrat la vocació de Vic, com a centre comercial de la comarca i que ha acollit el mercat des de temps immemorials El Mercadal ha estat des dels orígens, l'espai que ha mostrat la vocació de Vic, com a centre comercial de la comarca i que ha acollit el mercat des de temps immemorials. S'han de destacar les seves arcades que, malgrat evidenciar diferències formals entre elles, presenten en conjunt una veritable unitat. Entre els edificis més importants ressalten la casa Comella, d'estil modernista, amb els seus bonics esgrafiats a la façana; la casa Costa i la casa Cortina, també d'època modernista; la casa Tolosa d'època barroca; la casa Moixó, amb elements barrocs i renaixentistes, i la casa Beuló amb elements gòtics i barrocs.

Plaça Major

Com arribar-hi: Plaça Major / Vic / Osona