Skip to main content

Hospital de la Santa Creu

Hospital de la Santa Creu

Hospital de la Santa Creu : Ramon de Terrades fundà l'Hospital de la Santa Creu l'any 1348. L'ampliació del segle XVI va mantenir la distribució en dues sales gòtiques i les va unir amb la façana d'estil plenament renaixentista.

A l'angle esquerre de la façana hi ha un antic campanar que indica l'indret on hi havia la capella inicial de la Santa Creu. Més tard es va construir una nova església en estil barroc que es va encarregar a Josep Morató, el qual va alçar-la entre 1748 i 1753. Pocs anys després, el conjunt de l'Hospital va completar-se amb la construcció de la Casa de Convalescència, amb un claustre central que es caracteritza per la seva harmonia i austeritat. A l'interior de l'Hospital és remarcable la farmàcia, contruïda l'any 1933 per Josep M. Pericas.
Hospital de la Santa Creu

Com arribar-hi: Hospital de la Santa Creu / Vic / Osona