Skip to main content

Temple Romà i Castell dels Montcada

Temple Romà i Castell dels Montcada
Temple Romà i Castell dels Montcada : El monument més important per la seva antiguitat és el Temple Romà.
Fou construït a principis del segle II. Fou desconegut durant segles perquè estava envoltat i formava part del Castell dels Montcada, erigit a finals del segle XI. Les parets de la cel·la del Temple formaven el pati interior del Castell i es van recuperar a partir del 1882 quan es va enderrocar l'antic edifici que havia acollit les funcions de residència del veguer, seu de la Cúria Reial, graner de la ciutat i presó. Del Castell en queden restes dels sectors nord i ponent .Aixecat a finals del segle XI, actualment només en resta una part dels murs perimetrals ja que el 1882 s'enderrocà l'antic edifici que havia acollit les funcions de residència del veguer, seu de la Cúria Reial, graner i presó de la ciutat. En el seu emplaçament es descobriren les restes del Temple Romà del segle II, avui reconstruït, que formaven el pati del castell medieval.
Temple Romà i Castell dels Montcada
Com arribar-hi: Temple Romà i Castell dels Montcada / Vic / Osona