Skip to main content

Forn ibèric

Forn ibèric
Forn ibèric de Tona, d'època incerta. Es debat entre l'època dels ibers i l'edat mitjana.
Sistema de fogaina, graella de terra cuita amb forats rectangulars i cambra superior per posar les peces a coure.
El Forn no esta en gaire bon estat. L'any 1981 es va construir un cobert perquè no es deteriorés més. Actualment només queden restes de la graella.
Forn ibèric

Com arribar-hi: Forn ibèric / Tona / Osona